logo

Birleşik çekimli fiil


Bu nedenle birleşik çekimli fiil dendiği zaman iki tane kip ekinin yan yana geldiğinin düşünülmesi gerekmektedir. sinif türkçevideoya ait pdf web sitemizdedir: commüfredata uygun güncel oynatma listesi : gl/ bxtdhjkanalımıza abone olma. fiillere iki kip eklenerek yapılır. burada gereklilik kipi ile duyulan geçmiş zaman kipi beraber kullanılmıştır. birleşik zamanlı fiil ( birleşik çekimli eylem) fiilin birden fazla kip eki almasıyla oluşan fiillere birleşik zamanlı fiil denir. 2 rivâyet bileşik zamanı.

1) hikâye bileşik zamanı. basit zamanlı ( kipli) birleşik çekimli fiil fiiller:. haber ya da dilek kiplerinden birine “ - dı, - di, - du, - dü, - tı, - ti, - tu, - tü” eki getirilerek yapılır: çekimleri: 3 şart bileşik zamanı. rüyada köpeğin konuşması. örnek ( ler) » oku yordu m. bu duruma örnek olarak " gelmeliymişsin" verilebilir. birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip eki her zaman ek fiil dir. en kısa zamanda buraya gelmelisin.

fiilin birleşik zamanlı olması demek iki kip ekinin yan yana gelmesi demektir. birleşik ve basit zamanlı- çekimli fiiller birleşik ve basit çekimli ( zamanlı) fiiller çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit kipli veya basit zamanlı fiiller ve birleşik kipli veya birleşik zamanlı fiiller olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. bu cümlelerde “ geldik” eylemi “ - di’ li geçmiş zaman kipi’ yle çekimlenerek ( gel – di – k), “ gelmelisin” eylemi “ gereklilik kipi” yle çekimlenerek ( gel – meli – sin) birer kip eki almıştır. birleşik çekimli fiiller. birleşik çekimli fiil örnekleri öne çıkanlar basit çekimli eylem sadece bir kip eki alan eylemdir. istanbul’ a daha dün geldik.

bu iki adet kip görülen geçmiş zaman ile şimdiki zaman kipi olarak ifade edilebilir. üç şekilde yapılır: 1 hikâye bileşik zamanı.


Mukairu