logo

Ilk islam filozofu


Bu videoda ilk islam filozofu kabul edilen kindi' nin yaşamı ve dini/ felsefi görüşlerinden bahsedilmiştir. ishak el- kindî de feylesüf kelimesi­ nin etimolojisi üzerinde durmuş ve bu­ nun “ seven” anlamındaki fila ile “ hik­ met” anlamındaki sûfadan oluştuğunu, buna göre felsefe kelimesinin “ hikmet sevgisi” anlamına geldiğini tesbit etmiş­ tir. el- kindi, kendisi bir çevirmen olmasa da, çeviri hareketinden yararlanarak islam’ da aristotelesçi hareketi kuran islam filozof- bilim insanlarından ilki oldu. ilk islam filozofu el ilk islam filozofu kındî felsefe, psikoloji, matematik, fizik, siyaset, astroloji, astronomi ve daha pek çok konuda eserler vermiştir. kindî, filozof olduğu kadar bir fizikçi, bir mühendis, bir matematik bilginidir. başarılı bir hekim, matematikçi ve müzisyen olarak tanınan filozof, aynı zamanda arap felsefesinin babası olarak da bilinmektedir. ilk islam filozofu al- kindi’ ye göre allah’ ın varlığı meselesi islâm düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan kindî, bağdat akademisi’ nde yetişen ilk filozoftur.

el- kindi’ nin en bilinen çalışması ” ilk felsefe üzerine” ( on first philosophy) bilinen ilk senkretizm ( bağdaştırmacılık yani farklı inanışların bir potada eritilebilmesi) eserleri arasındadır. ilk islâm filozofu olarak bilinen ya’ küb b. kındî felsefeyi islam çizgisine çekmeye çalışmış, onun. ebu yusuf yakup ishak el- kindi, avrupadaki ortaçağda tarihte bilinen ilk islam filozofu olarak ta tarihe geçmiştir. ilk islam filozofu, ebu yusuf yakup bin ishak el- kindi olarak tanınmaktadır. kindi, yine felsefi bilginin ilk basamağını akıl yürütmek olarak belirlemiştir. arap müslüman filozof el- kindi birçok alanda ihtisas sahibi olan bir kişi olarak bilinmektedir. ilk islam filozofu kimdir?


Telefon kodu nerenin