logo

Kelp tahirdir


Nef' î burada tahir sözcüğünü tevriyeli kullanmış. tam olarak açıklamak gerekirse tahir efendi bir gün bir olaydan ötürü nef' i ' ye kelp ( köpek) der. mayasır nedir. tâhir de temiz demektir. babil' de ölüm istanbul' da aşk, iskender pala kelp köpek demektir. nef’ i de diyor ki, “ iltifatı bu sözde zahirdir”, yani tahir efendi kendisine köpek diyerek açık şekilde iltifat ediyormuş.

henrik larsson. iltifatı bu sözde zâhirdir, malikî mezhebim benim zira, itikadımca kelp tahirdir. devamla nef’ i mezhebinin maliki olduğunu ve o’ nun anlayışına veya inanışına göre ( itikatımca) kelp, yani köpek, tahirdir. tahir efendi bana köpek demiş, belli ki bana iltifat ediyor, çünkü benim mezhebimce köpek temizdir. bize tahir efendi kelp demiş iltifatı bu sözde zâhirdir malikî mezhebim benim zira i’ tikadımca kelp tâhirdir. nef’ i’ ye tahir efendi, kelp, yani köpek demiş. bunu işiten nef' i ise sözkonusu dörtlüğü kaleme alarak hem köpeğin tahir ( kelp tahirdir temiz) bir hayvan olduğunu, bu yüzden bu kelp sözünü bir iltifat olarak kabul ettiğini, hem de ufak bir kelime oyunuyla kendisine göre de tahir' in köpek olduğunu söylemiş olur. 6 lamütahi 3ha · okudu edebiyat atölyesi ap · tahir efendi bana kelp demiş iltifadı bu sözde zahirdir maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir ~ nefi~ tahir efendi bana köpek demiş bana iltifat ediyor besbesli çünkü mezhebim maliki mezhebime göre köpek temiz ( tahir) dir 4040 5 comments 18 shares share. zamanın önde gelen şahsiyetlerinden tahir efendi, ona, " kelp" ( köpek) demiş; bunu duyan nef' i hakareti aynen, ama son derece zarif bir üslûp ile iade etmişti: " bana tahir efendi kelp demiş iltifatı. ama “ kelp tahirdir” derken, hem “ köpek temizdir” diyor nef’ î, hem de “ köpek tahir efendi’ dir” demiş oluyor.

“ tahir” de temiz, ak pak, arı anlamına gelir.


Oranları halkbank faiz