logo

Şefaat


Şefaat- ı seyyie, mü' minlerin ve insanların zarara uğramaları ve kötülüklere düşmeleri için çalışmak ve kötülük çığırları açmaktır. şu halde şefâat, bir mü’ minin günahlarının bağışlanması için allah’ a dua edip yalvarmasıdır. vakıa, şefaat inanışı, cahiliye döneminde de mevcuttu. birinin işini görmek için onunla birlikte gitme anlamına da gelir[ 1]. aşkın ilâh anlayışı, âhiret şefaat inancı, ruhban sınıfı ile kutsal kişilere ( peygamberler, azizler) ve varlıklara ( melekler) vurgu yapan dinî öğretilerde bu kavram daha çok öne çıkmaktadır. güzel köpek isimleri. manası ' bir şeyi ikileme- çiftleme' dir. allah teâlâ şöyle buyurur: مَ نْ. fakat, eski devirlerde saygı görmüş, önem atfettikleri insanların putlarını, allahla kendileri arasında aracı yapıp, onlardan şefaat bekler hale gelmiş olmaları ve zaman içerisinde bunun suyunu çıkarıp işi onlara.

şefaat, kurtuluş öğretisiyle bağlantılı olarak birçok dinde yer almakla birlikte niteliği ve biçimi farklılık gösterir. şefaat, şef’ ( الشَ ّ فْ ع) kökünden tekliğin zıddına iki şeyin yan yana olması demektir. muhabir anlamı nedir. kuranın tümünü göz önünde bulundurarak baktığımızda şefaatin yanlış yorumlandığını ve yanlış anlaşıldığını görmekteyiz.

tarih: 16 ekim iman. şefâat, dünyada işlenen bazı günahların âhirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için talepte bulunmak, aracı olmak ve bunun için dua etmektir. kimlerin şefaat hakkı vardır? insanın bilgisi az olduğu için tanımak istediği kişiyi ona, güvendiği birinin tanıtması önemlidir. dolayısıyla insanlar arasında bu tür şefaatler olur. acil yardım ve afad taban puanları.

şefaat sözü arapça' da ' çift' anlamına gelen ' şef' ( شفع) kökünden türemiştir. hangi hususta olursa olsun, bir insan, menfaat sağlayıp zarara uğramasını engelleme yolunda sırf allah rızası için şefâatta bulunana dünyada ve ahirette bundan nasib ve ecir vardır. bilineceği üzere onlar da allah' a inanıyordu.


Akşamki